var disabled_message = "Contact RHSSEMBSP - IT Cell"; document.oncontextmenu = function()  {     return false;  } document.onmousedown = function md(e)  {    try    {       if (event.button==2||event.button==3)       {         if (disabled_message != '')            alert(disabled_message);         return false;       }   }     catch (e)    {       if (e.which == 3) return false;    }  }
   TOPPERS LIST 2019 - 2020
CLASS I ST 2 ND 3 RD
I A Samriddhi Verma (97.15 %) Ananya Kumari (95.87 %) Gyaneshwar Prasad (95.5 %)
I B AAradhya Patra     (98 % ) P. Vanshika             (96.97 %) Ragini Sinha            (95.05 %)
I C M.T. Rishit Naidu (97.5 %) Ojesvee Mahilange (95 %) Kritika Kaiwart     (94.4 %)
I D Ysh Raj Singh     (98.52 %) Vaivhab Hatkeshwar (96.7%) Aayushmaan Tiwari (95.8 %)
2 A Disha Kumari   (97.85 %) Kanchan Lahre  (95.75 %) Khyati Roy Chowdhury (95.3%)
2 B Aspreet Singh (95.05%) Bhanu Pratap Saha (94.75%) D Ashesh Kumar (94.15%)
2 C Ananya Arora (97.2%) Joya Maan            (95%) Satyajeet Samaddar (94.75%)
3 A Aditya Gaurav Day (99.25%) Ishika Saha           (98.85%) Anil Kumar Yadav (96.75%)
3 B Abhijeet Singh Baghel (97.55%) Shantanu Ku. Kashyap (97.15%) Diksha Tondrey (96.7%)
3 C Manishankar Choudhary (97.8%) Ayansh Singh (95.6%) Aditya Choubey (94.5%)
4 A Swastik Singh (98.85%) Martand Kumar (96.65%) Ku. Vriddhi Sinha (96.4%)
4 B Apurva Sarkar (99.7%) Hans Raj         (98.4%) Arnav Singh Porte (97.5%)
4 C Anushri Dhruw (99.5%) Ishan Dewangan (98.5%) D.Vasant Kumar (97.5%)
5 A Vanshika Kuchlahe (97.5%) Suparna Bauri (97.4%) Aanchal Sahu (95.75%)
5 B E.Pallavi            (98.15%) Namrata Gupta (97.02%) Krish Kumar  (96.85%)
5 C Sarvagya Mishra (97.5%) Nabish Kashyap (97.05%) Piyush Kumar (95.8%)
6 A Abshishek Ku. Singh (99.2%) Jatin Kumar Korram (97.5%) Ku. Garima     (95.6%)
6 B Blessy Samuel (97.6%) Daraksha Siddiqui (96.8%) Aastha Tiwari  (95.3%)
6 C Anand Swarup (98.4%) Shashwati Barui (95.3%) Harsh Raj       (94.8%)
7 A Akash Singh  (98.1%) Astha Dewangan (96.5%) Prachi Gupta  (95.1%)
7 B Tejaswani Verma (97.2%) Anurag Dahire (90.4%) Tejas Sammadar (89.6%)
7 C Ishika Mourya (96.3%) Ashish Gupta    (95.7%) Arushi Singh   (91.4%)
8 A Neelchakra Nayak (94.2%) Gargi Tripathi  (93.3%) Anurag Kumar Nishad (93.1%)
8 B Komal Prasad (95.7%) Shweta Mishra (95.3%) Abhinaya Shankaran (92.9%)
8 C Ishika Aich    (94.8%) Leena Thakur   (93.6%) Sanjivan Mitra (90.4%)
9 A Sristi Swarupa (99.4%) Nandini Patro  (98.9%) Arya Tiwari     (96.2%)
9 B Ku. Bidisha Neogi (96.2%) Ayuish Vishwakarma (94.8%) Himanshu Dayal (93.9%)
9 C Rakesh Roushan (93.3%) B.Vaishnavi     (87.3%) Abhinav Kumar (85.7%)
10 A
10 B
10 C
11 A Swati Ther     (92.2%) Prarthana Gouraha (84.5%) Pragati Naiyak (83.2%)
11 B Mousumi Das (82.8%) Insha Fatima    (78.8%) B.Ram Kumar (76.8%)
11 C Pankaj Kumar Lahare ( 75.8%) Payal Singh     (73.7%) K Leeja          (71.2%)
12 A
12 B      
12 C