Serial
No.
Level
Cultural Activities
Prize
1
National Level
Inter Railway Dance competition in  
Bhuheshwar Group Folk Dance Marathi  
(Sarika Verma, Priya Prasael, ritika Rajak,  
Aparna Munda, Bela mahajan, Deepali  
Shrivastava, P. Harsha, E. Devishree,  
Arundhati mallick, G. Kamakshi Dev.
 
2
State Level
Inter District Dance competition in CG Got  
Talent Triven Bhawan Vyapar Vihar  
Bilaspur(C.G) (Duet Classical Dance)  
(Arundhati Mallick, Aastha Sarkar)
2nd
3
District Level
Arundhati Mallick XI B, Astha Sarkar IX B,  
participated in Dance competition
Gold
4
District Level
Group Dance participated in Dance  
Competition
2nd
5
District Level
Inter School Dance competition in CG Got  
Talent Triveni Bhawan Vyapar Vihar  
Bilaspur(C.G) ( Group Dance in Save Girl  
Child)(Monalika Biswas, Prachi  
Brahmankar, Jigyasa Bag, Sanjana Gupta,  
Nitya Shrivastava, Tanushree Dewangun,  
Jashin Nisha, Bhawani Choudhary, Sayma  
Tabbsum, Shakshi Goswami, Ishika Roy, T  
Lenora, Divya Mahanand, Hema Sawarkar,  
Ayushi Vishwakarma)
Best Performer of the Event
6
District Level
Inter School Dance competition in  
Swadeshi Mela Police Ground Bilaspur  
(C.G) Folk Dance in Ganesh Vandana  
(Aparna Munda, Arundhati Mallick, Dipali  
Shrivastav, P. Harsha, E. Divya Rao, Payal  
Dutta, Bela Mahajan, G. Kamakshi Dev,  
sarika Verma, Priya Prasad , Ritika Rajak)
2nd
7
District Level
Inter School Dance competition organized  
by Loins Club Triveni Bhawan Vypar Vihar  
Bilaspur(C.G)(Senior Group Folk Dance in  
Mahisasur Vardhini (Isha Guha, Homika  
Brahmankar, Aparna Munda,Bela Mahajan,  
Dipali Shrivastava ,Arundhati Mallick, Payal  
Dutta, Priyanka Narwani, Shrawanti  
Karmakar, E. Divya Rao,Aditi Pandey,  
Animesh pal)
 
8
District Level
Inter School Dance competition organized  
by Loins Club Triveni Bhawan Vypar Vihar  
Bilaspur(C.G)(Juniour Group Folk Dance in  
Kohli Folk Dance) (Nitya Shrivastava,  
tanushree Dewangun, Sanjana Gupta,  
Sakshi Goswami, Ayushi Vishwakarma,  
Divya Mahananda, Ishika Roy, T. Lenora,  
Jigyasa Bag, Prachi Brahmankar, Monalika  
Biswas, Sayma Tabbasum)
2nd
9
District Level
Inter Division Cultural Competition in  
W.R.S Community Hall Raipur(C.G) Folk  
Dance Marathi (Isha Guha, Shalu Singh,  
homika Brahmankar, Dushyant Kumar  
Sharma,Aparna Munda, Bela Mahajan,  
Deepali Shrivastava, P. Harsha, G.  
Kamakshi Dev, Vishal Kori)
 
10
District Level
Inter Division Cultural Competition in W.R.S  
Community Hall Raipur(C.G) Folk Dance  
Marathi (Isha Guha, Shalu Singh, homika  
Brahmankar, Dushyant Kumar  
Sharma,Aparna Munda, Bela Mahajan,  
Deepali Shrivastava, P. Harsha, G.  
Kamakshi Dev, Vishal Kori)
2nd
11
     
12
     
13
     
14
     
15